Indicators on תאונת רכב You Should Know

מהנזקים המתוארים לעיל עולה כי ההתנגשות בין שני כלי הרכב הייתה בין הכנף (באמצע קשת הגלגל) וגלגל של רכב יונדאי לבין חלק החיצוני של דלת רכב הונדה.

ד. טענה נוספת מצד הנתבעת היא כי התובע נפגע במרפק שמאל כאשר הוא הודה כי כשיצא מהרכב פניו היו לכיוון חזית הרכב ובעת שהרכב הדרדר הוא עמד מאחורי הדלת הפתוחה וכי הדלת פגעה בגופו ולכן לטענת הנתבעת היה על התובע ליפול לצד ימין ולא לצד שמאל.

היות ואדם אינו יודע את עתידו הבריאותי ומתוך הבנה שיש לרכוש כיסוי ליום צרה אנו רוכשים, בין דרך קופת החולים,

גב' אינגל נסעה כחוק בנתיב נסיעתה, כאשר מר שחר פתח את דלת רכב הונדה ו זאת מבלי שנקט באמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך ופגע עם הדלת ברכב יונדאי.

בענין זה אני סבור שיש לקבל את עמדת התובע ומכל מקום הפער בשעות איננו כה מהותי שיש בו כדי לפסול את גירסת התובע מיניה וביה.

קרי:אז יש לך כיום זיכרון מוחלט של זמנים שהופיעו אצלך אישיויות אחרות?

קארי:וואו.מגניב.זה נחמד מאוד.אז,מה קרה בוויאטנם?כי יש לך סיפור מדהים על זה.

למעשה,בשתי התרבויות האלה קיימים מנהגים הקשורים לעל-טבעי.זה סוג של זיכרון גנטי.זה בזיכרון הגנטי שלנו.

לפי גירסת התובע כפי שעולה מכתב התביעה בתאריך הנ"ל תוך כדי יציאתו מהרכב ועוד בטרם הספיק לסגור את דלת הנהג, החל הרכב להדרדר לאחור.

האם פגיעתו של התובע בעת שהתפוצץ ברכבו צינור מים וממנו נפגע הינה תאונת דרכים ?

  בית משפט לעניינים מינהלייים  

קרי:איך אתה מסביר שהכוח שלכם click here היה מסוגל לפגוע בצד השני ולא...

קרי:או.קי,אני מבינה.כשהכאב הופך ליותר מדי קשה יש לך את היכולת לשרוד ולהישאר בתפקוד מבחינה מנטלית ולמעשה ללכת למקום אחר.

אני עומד שם ומסתכל מסביב ואני מודע פתאום לכך שכולם בוהים בי.מתישהו במהלך הזמן הזה קראתי למשטרה.אז הנה מגיעים השוטרים,מגיעים האמבולנסים,החובשים.ואני דיברתי עם אחד מהשוטרים כדי לתת עדות חצי מהאנשים נלקחו לבית החולים ואת החצי השני עצרו וחלק נלקחו לכלא.ואני הלכתי לבר הקרוב ביותר שיכולתי למצוא וישבתי שם כי לא ידעתי מה לעשות.ידעתי שמשהו קרה ידעתי שזה אמיתי כי אנשים באו אלי ואמרו "מה עשית?""איך עשית את זה?" ואין לי תשובה בשבילכם.אני לא יודע.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *